Tillstånd och ackreditering

Den skandinaviska sektionen är underordnad skolverket som kontrollerar verksamheten. Skolverket inspekterar skolan. Enligt den senaste inspektionen, maj 2018, fann Skolverket att skolan uppfyllde alla krav som ställs från Skolverket. Rapporten kan hittas här.

Den Internationella sektionen är godkänd som en brittisk skola i  Spanien av ”National Association of British Schools in Spain” (NABSS). Vår senaste inspektion var i april 2017.  Rapporten kan hittas här.

Skolan är godkänd av “Cambridge Assessment International Education” (Centre Number ES623) och har tillåtelse att erbjuda undervisning på förskola, låg- mellan- högstadie, och även på gymnasienivå.

Skolan är också godkänd som en internationell skola av “Council of International Schools” (CIS) och även avNew England Association of Schools and Colleges” (NEASC).

Skolan är också godkänd av det spanska utbildningsministeriet för att erbjuda spanska och utländska elever utbildning på skolan. Skolans utbildning övervakas av den spanska skolmyndigheten, Ministerio de Educación.