Hem
Välkommen till oss!

facebook,logo,social,social network,sn

Den Skandinaviska Skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med mer än 65 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö.

Vi har förskola, grundskola och gymnasium. Vi erbjuder en svensk- och en engelskspråkig del, båda baserade på skandinavisk pedagogik och värderingar.

Den svenskspråkiga delen följer svensk läroplan. Elever på den engelskspråkiga delen följer en kombination av Cambridge-programmet och brittiska läroplanen.

Skolan erbjuder även ett program med gästelever, gymnasielever från Sverige, som läser ett av sina år på skolan. De bor i spanska värdfamiljer.

Omkring 15 nationaliteter finns representerade och 40% av våra elever har mer än en  nationalitet. Ungefär hälften av eleverna är av Nordiskt ursprung.

Lärartätheten är hög och skolan är liten och familjär. Varje elev är unik och får  uppmärksamhet efter individuella mognad.

Den språkliga utvecklingen är viktig och vi har undervisning i svenska, engelska, spanska, norska, danska, tyska och franska. Elever som har spanska som modersmål har kompletterande undervisning enligt spansk läroplan och får en spansk "Titulo Bachillerato".

Skolan har också en musikprofil och elever har möjlighet att delta i extra musikundervisning.

Välkommen till oss!