Hem Den Svenska Läroplanen
Den Svenska Läroplanen

 

Den svenskspråkiga sektionen och delar av den engelskspråkiga sektionen följer svensk läroplan, skollag, kursplaner och skolförordningar. Enligt avtal är svensk läroplan jämställd med övriga nordiska ländernas läroplaner.

Vi arbetar efter skandinavisk pedagogik där eleven och inlärningsprocessen står i centrum. Vi arbetar med åldersintegrerade grupper, som oftast är små, och strävar efter en individuellt anpassad undervisning.

 

 

Följ länkarna nedan för att ladda hem läroplanerna

Läroplan för förskolan - Lpfö 98 reviderad 2010

Läroplan för det grundskola, förskoleklassen, fritidshemmet 2011

Läroplan för gymnasieskolan 2011

 

Jämförelse mellan skolsystem:


Observation:

Från och med 2014 ändrar vi benämningen på våra engelskspråkiga klasser. Year 1 kommer att heta Year 2 osv. För att understryka att detta är en förändring kommer vi att använda båda benämningarna på klasserna under 2014-2015, tex Year 1/Year 2.

Barn isamma klass är födda i samma kalenderår. Detta är vanligt i Sverige, Spanien och många andra länder.
Barn födda i januari är det äldsta i klassen.

I Storbritannien är barn grupperade efter läsår, dvs barn födda i september är det äldsta i klassen.