Hem Musikprofil
Musikprofil

 

Här på Skandinaviska skolan i Madrid har vi sedan två år tillbaka, något som vi kallar musikprofil.

 

Alla förskolebarn har två musikpass per vecka. Det ena passet bedrivs på svenska eller engelska beroende på vilken avdelningen barnet går på.  Det andra på spanska, som vi kallar Musicolandia. Då integrerar vi den svenskspråkiga och engelskspråkiga avdelningen.

 

Vi strävar efter att barnet skall utveckla:

- motorik, koordinationsförmåga  och  kroppsuppfattning

- puls och rytmkänsla

- talet: ordförråd och begrepp

- trygghet och självkänsla

- förmågan att lyssna och uttrycka sig

- glädje i att sjunga och spela med andra barn

På musiken arbetar vi med ovanstående mål genom att lära oss sånger på olika språk, dans och rörelse, spela på rytminstrument, enklare massage och avslappnings övningar samt olika musiklekar.

 

 

Förskolebarn uppträder under valborgsmässofirande

 

I grundskolan och på gymnasiet har alla elever från årskurs 3 möjlighet att delta i extra musikundervisning.

 

Undervisningen är upplagd så att alla spelar tillsammans i ensemble-spel, körsång, gitarr- eller keyboard-grupper.

 

Alla elever deltar från den nivån de uppnått här på skolan eller tillskansat sig på annat håll. Om man är nybörjare eller ”halvproffs” spelar inte någon roll; vi lär oss tillsammans från den nivå vi befinner oss på.

 

Allting vi lär oss under terminen använder vi sedan  på tillställningar som skolan arrangerar; julbasar, Lucia, FN-dag, avslutningar, konserter etc.

 

 

Skandinaviska skolan erbjuder:

 

- Körsång

- Ensemble-spel

- Gitarr-grupper

- Keyboard-grupper

- Framträdanden