Hem Pedagogik
Pedagogik

 

Den  pedagogiska synen i Skandinavien bygger på tanken att varje barn är en fullständing individ, där alla delar förtjänar lika mycket uppmärksamhet och respekt och samtidigt vägledning och råd för att till fullo utveckla sin potential.  Eleverna behöver en trygg och säker miljö där de uppmuntras att lära sig av sina misstag. Dessa värden är del av den svenska skollagen och läroplanen. Avsnittet nedan beskriver hur vi  jobbar med detta i vårt dagliga arbete.

Barn i centrum

 

 • Varje elev är unik och får den uppmärksamhet han/hon behöver beroende på individuell mognad.
 • Elever utvecklas i sin egen takt.
 • Varje elev arbetar på sin nivå.

 

Vi gör detta genom att:

- Ha tillräckligt små grupper för att lärarna ska kunna ha en personlig reation till varje barn.

- Kunna elevernas namn.  Lärare och annan personal kan ofta även namnen på elever som inte går  i deras egen klass.

- Lyssna på eleverna och ge dem tid att uttrycka sina behov, sin vilja och sina åsikter.

- Ha flexibla akademiska mål  som ger lärarna flexibilitet i sättet att uppnå målen i linje med varje elevs mognad.

- Låta elever i samma klass jobba med samma tema men på olika nivåer.

- Ha en barnomsorgsgrupp som arbetar för att förebygga och fånga potentiella problem tidigt, dvs identifiera elever med behov att särskilt stöd.

 

Respekt för andra

 

 

 • Elever känner att de har samma värde och behandlas lika.
 • Det finns elever med många olika bakgrunder, många nationaliteter finns representerade.
 • Elever lär sig att visa solidaritet med svaga och utsatta.
 • Nolltolerans för kränkande behandling och diskriminering.

 

Vi gör detta genom att:

- Vid behov, förklara vad en elev har gjort fel och varför detta inte tolereras (kan bli sårad, kan göra någon ledsen etc.) istället för att bara säga ifrån.

- Ha en grupp personal som är utbildad  att identifiera möjliga problem och ta itu med dessa på ett tidigt stadium (barnomsorgs gruppen).

- Prata med elever om orättvis behandling.

- Välkomna mångfald och tala om traditioner från olika länder.

- Engagera sig i varandras språk och kulturer.

- Ha gemensamma projekt på den svensk- och engelskspråkiga delen, t.ex.musikprojekt.

- Alla elever studerar alla tre språken på skolan (spanska, engelska & svenska)

- Temadagar där vi arbetar tillsammans i åldersintegrerade grupper för att lära sig respektför varandra och har kul tillsammans

 

En trygg och stöttande miljö

 

 

 • Liten och familjeorienterad skola
 • Lugnt och fridfullt
 • Eleverna känner att de blir sedda och hörda
 • Hög lärartäthet

 

 

Vi gör detta genom att:

- Välkomna föräldrar i klassrummet på morgnarna och på eftermiddagarna.

- Ha små klasser och en hög lärartäthet.

- Begränsa antalet elever i skolan, endast en klass per år eller färre (ålder integrerade klasser).

- Öppna ytor, stora fönster och öppna dörrar för att öka insynen i vad som sker i klassrummet.

- Erbjuda en trygg miljö där eleverna tillåts att göra misstag för att lära sig av dessa.

- Att ha prov i första hand för att bekräfta framsteg och att identifiera vad som kanförbättras i undervisningen.

- Ingjuta en känsla av stolthet för skolan

o Sjunga vår egen skolsång

o Njuta av musik föreställningar för alla elever, personal och föräldrar

 

En nära relation till naturen

 

 

 • Främja känslan för miljöansvar i varje barn (t.ex. kärlek till naturen, ansvar att hålla snyggt, återvinning).
 • Tillbringa tid utomhus i alla väder.
 • Främja en förståelse för vikten av en hållbar miljö.
 • Främja en känsla av tillhörighet och ansvar för skolan.

 

 

Vi gör detta genom att:

- Ha gott om utrymme utomhus och tillgång till grönska

- Uppmuntra barnen att städa upp efter sig och att hålla snyggt.

- Uppmuntra återvinning.

- Uppmuntra elever att ta hand om sina tillhörigheter.

o böcker är ofta på lån och måste lämnas tillbaka till skolan i samma skick som de mottagits.

 

Kvalificerad personal

 

 

 • Kompetent och ansvarsfull personal med relevant utbildning och hög nivå av känslomässig mognad.
 • Kvalitativ relation med varje elev.
 • Lärare som förebilder.
 • Närhet och kontinuitet i relation med lärare.

 

 

Vi gör detta genom att:

- Noggrannt val av personal som inte bara har rätt utbildning, utan också  kraft och intresse att stödja vårt sätt att arbeta.

- Om möjligt, anställa personal med skandinaviska utbildningsbakgrund även för den engelskspråkiga delen, alternativt ge utbildning i skandinavisk pedagogik.

 

Självständiga individer

 

 

 • Att leka är en viktig del av lärandet, särskilt i yngre åldrar.
 • Global utveckling av eleven: kognitiva (språkligt, perceptuellt, motoriska ) och emotionell utveckling
 • Personligt ansvar för tillhörigheter
 • Fokus på hur man hittar information
 • Kreativ och experimentell miljö
 • Kritiskt tänkande och egen synvinkel är viktigt
 • Livslångt lärande

 

 

Vi gör detta genom att:

- Uppmuntra elever att ansvara för sina tillhörigheter.

- Uppmuntra små barn att gå på toaletten och kunna klä på och av sig själva.

- Inte ge alla svar utan uppmuntra elever att ta reda på saker själv i t.ex. böcker och på internet.

- Uppmuntra elever att vara kritiska och forma egna åsikter.

- Ge eleverna verktyg för att uttrycka sina egna åsikter.

- Förbereda eleverna för att klara sig själva senare i livet.

o Kurser i slöjd och hemkunskap samt praktisk arbetslivserfarenhet (PRAO).

- Säkerställa att elevrna förstå varför de lär sig olika saker genom att  ge naturlig relation till tillvardagen. För yngre elever kan detta t.ex. innebära att räkna bilar på gatan istället för att räkna i klassrummet.

 

Internationellt och mångkulturellt medvetande

 

 

 • Förståelse för olika kulturer
 • Respekt för olika kulturer
 • Språkrikedom

 

 

Vi gör detta genom att:

- Utbyte av lärare mellan grupper, t.ex. engelsktalande lärare läser sagor på engelska för barn i en svenskspråkig grupp.

- Sjunga på olika språk.

- Att ha gemensamma projekt på de svenskspråkiga och engelskspråkiga avdelningarna.

- Fira olika nationella helgdagar.

 

Närhet mellan hem och skola

 

 

 • Platt kommunikation (barn, föräldrar, lärare och skolledning)
 • Föräldrar är välkomna att delta i skolaktiviteter.
 • Öppna klassrum.

 

 

Vi gör detta genom att:

- Ha föräldrarepresentanter från varje klass som regelbundet träffar rektor.

- Ha en föräldrakommitté för ackrediteringsprojektet.

- Välkomna föräldrar till klassrummet för att beundra elevernas arbete och  se var de tillbringar en stor del av dagen.

 

Positiv inställning till motion och god hälsa

 

Vi gör detta genom att:

- Servera hälsosamma luncher och främja hälsosamma mellanmål.

- Erbjuda naturutflykter, t.ex. årlig resa till Pedriza (gäller inte förskolebarnen).

- Organisera idrottsdagar för alla elever.

- Undervisa elever vikten av god personlig hygien genom att se till att alla byter om innan varje gymnastiklektionerna och duschar efteråt.