Hem Förskolan

Login

Preschool Photo Album

Förskolan

 

Förskolan har två sektioner. På den ena talar vi svenska med barnen och på den andra talar vi engelska och spanska med barnen.  Vi har en 2-årsgrupp, en 3-årsgrupp och en 4-årsgrupp i varje sektion.

I förskolan lägger vi en trygg grund. Vi tror på det kompetenta barnet och försöker få barnen att tänka själva.  Eftersom våra barn är eller blir flerspråkiga arbetar vi med språken som en röd tråd genom alla våra aktiviteter.

 

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi söker arbeta på ett sådant sätt att barnen stimuleras och utmanas till utveckling och lärande. I våra dagliga aktiviteter främjar vi den fria leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Vi söker tillvarata barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och vi använder den medvetet i verksamheten. Barnen lär och bearbetar saker genom leken. I leken övar barnen sina sociala färdigheter och lär sig turtagning mm.

Morgonsamling, sång- och sagostund, mellanmål och lunch är fasta rutiner varje dag. Under dagen får barnen också utrymme för sina egna planer, fantasi och kreativitet, såväl inomhus som utomhus. Vi är ute varje dag oavsett väder!

Under läsåret arbetar vi med olika temaarbeten. Vi har skapande verksamhet som drama, bakning, bild, form och färg, på barnets egen nivå. Barnen har musik vid två tillfällen i veckan med skolans musiklärare. Grovmotoriska aktiviteter som idrott och lekar är också stående inslag.

Förskolan startar sin verksamhet kl. 9.00 och slutar 15.30, måndag till fredag. 
Möjligheten finns att lämna barnen till en extra kostnad mellan kl 8.30 - 9.00 och mellan 15.30 - 17.00.

Förskolan är stängd under sommarlovet såväl som andra skollov.