Home FAQ
FAQ Gymnasiet

 

1. Hur bor man?

Du bor inneboende i en spansk familj. Vi vill veta så mycket som möjligt om dig innan du kommer hit till Madrid för att kunna hitta en så lämplig värdfamilj som möjligt. Du är en del av familjen och deltar i middagar och aktiviteter med dem. Att vara en del av en spansk familj är en mycket viktig del av upplevelsen med att komma hit och studera ett år.

2. Vad kostar det att bo inneboende i  familjerna?

Det kostar 6900 euros per år att bo inneboende i en spansk familj. I detta ingår boende, all mat, tvätt och kanske det mest viktiga; att vara en del av familjen och att få deras hjälp och trygghet.

3. Vad händer om man inte trivs i familjen?

Under läsåret har vi en uppföljning av hur det fungerar i värdfamiljen. Om du inte skulle trivas är steg ett att du själv pratar med värdfamiljen, steg två är att kontaktpersonen pratar med familjen och om det verkligen inte fungerar kan man självklart byta familj.

4. Måste man kunna spanska?

Det är naturligtvis bra om du har läst spanska tidigare, men det är inte ett måste. Lärarna kan hjälpa om det uppstår språkproblem. Vi har varje år elever som kommer hit utan att kunna spanska så det är absolut ingen omöjlighet, men man ska tänka på att det blir lite tuffare i början. Vissa av våra familjer talar engelska, men vi har inga krav på att de måste kunna tala engelska.

5. Hur mycket spanska lär man sig på ett år?

Detta är svårt att svara på och det är olika för olika personer. Vi kan garantera att man lär sig väldigt mycket spanska. Man måste ta för sig och verkligen försöka att prata med familjen. I skolan har vi mycket duktiga spansklärare, men det största ansvaret ligger helt och hållet på dig som elev.

6. Vilka program erbjuder skolan?

Skolan erbjuder både samhällvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. Inriktningarna för programmen är samhällsvetenskap och ekonomi  respektive naturvetenskap.

7. Hur stor är skolan?

Skolan har ungefär 300 elever och cirka 60 av dessa är gymnasieelever. Vi har elever från 2 år upp till gymnasiet. På gymnasiet är ungefär 40 gästelever och övriga bofasta elever. På skolan finns det ungefär 45 lärare.. Vi har en fin skolgård med stora gröna ytor.

8. Hur söker man till Skandinaviska Skolan?

För att söka till skolan som gästelev måste du skicka in följande dokument:

 

  • Anmälän. Fyll i anmälan på vår hemsida.
  • Personligt brev. Ett brev där du beskriver dig själv, din familj, dina intressen, varför du söker till skolan och om du har specifika önskemål om din värdfamilj. Detta är mycket viktigt för att vi ska kunna placera dig i en lämplig värdfamilj.
  • Individuell studieplan.
  • Senaste betyg. Du måste även komplettera med det betyg som du får på vårtterminen innan du kommer hit.
  • Beslut från kommunen att de överför den interkommunala ersättningen till oss.

 

För att bli garanterad en plats vid skolan betalar du en anmälningsavgift som du inte får tillbaka om du skulle bestämma dig för att inte komma.

9. Vem beslutar om man får gå i Skandinaviska Skolan?

Om du vill börja på skolan krävs det att du skickar in alla dokument och att du tillsammans med biträdande rektor blir överens om studieplanen.Därefter kommer du att bli intervjuad av vår mentor antingen i Sverige eller på telefon. Det viktigaste för att studera ett år på Skandinaviska Skolan i Madrid är att du är en person som klarar av att bo ett år utomlands och har förutsättningar att klara dina studier.

10. Vad kostar det att studera på Skandinaviska Skolan i Madrid?

Kostnaden för att studera ett år på skolan är 8500 euros. Anmälningsavgiften är 100 euros och måste betalas när ansökningshandlingarna skickas in. Avgiften för inackorderingen i de spanska familjerna är 6900 euros för hela året. Skolmaten kostar 900 euros för hela året.

 

  • Skolavgift. 8500 euros.
  • Anmälningsavgift 100 euros. Betalas när anmälningsblanketten skickas in och detta garanterar en plats på skolan.
  • Värdfamiljsavgift. 6900 euros.
  • Skolrestaurang. 900 euros.

 

11.Hur är skolåret?

Vi startar i början av september och slutar runt midsommar. Vi har jullov, sportlov och påsklov och även spanska helgdagar.

12. Kan man få svenskt studiebidrag?

Ja, det kan du. Du ansöker till CSN.

13.Hur långa är skoldagarna?

Skoldagen är oftas mellan kl. 9.00 och kl. 15.30, men ibland börjar vi tidigare och slutar senare.

14. Ordnar skolan utflykter och aktiviteter?

Skolan har ett rikt utflyktsprogram. Vi gör rundvandringar i Madrid, besöker ett antal museum i Madrid, åker till Segovia, El Escorial, Valle de los Caidos, bergsvandringar i bergen, och, om eleverna vill, en klassresa i slutet av läsåret.

15. Kan skolan hjälpa till med fritids- och sportaktiviteter?

Vi kan hjälpa till med att kontakta olika klubbar och föreningar.

Skolan har ett mycket uppskattat musikprojekt där alla som vill kan vara med och spela ett instrument i ett band eller sjunga i kör. Det spelar ingen roll om man är nybörjare eller har spelat eller sjungit förut.

På skolan anordnas eftermiddagsaktiviteter som t.ex. dans, fotboll och tennis, men det är mest för de yngre barnen.

16. Hur firas studenten?

Vi firar ett traditionellt svenskt studentfirande här på skolan. Studentexamen är omkring den 10 juni varje år och vi firar alltid studentexamen en lördag. Vi har en fest tillsammans studenter, övriga gymnasieelever, lärare, föräldrar och vänner. Vi startar studentdagen med att lärarna traditionsenligt firar studenterna och efter det springer studenterna ut. Efteråt har vi en fest tillsammans och det som är lite speciellt, och som också gör festen oerhört trevlig, är att vi firar studenten tillsammans. Det är studenterna och deras familjer som organiserar festen och vi har den utomhus på skolgården.

 


News/Coming Up

Launch of Sixth Form

In September this year we will lanch Sixth Form, the British equivalent of the Spanish bachillerato.

 

 
SchoolSoft

 
Informationsmöte om gymnasiet
 
Parent survey - results

 
English Immersion at the Scandinavian School of Madrid

 

 
SICAM

 

 
The school in ABC

 

 
Aviso legal