Home Avgifter
Avgifter

Följande avgifter gäller för läsåret 2017/2018 (delas på 10 månader):

  • Anmälningsavgift: 100 €

Dennan avgift återbetalas om vi inte kan erbjuda dig plats. Avgiften återbetalas inte om du tackar nej till en erbjuden plats.

  • Skolavgift: 8.900 €

Först efter att vi vet det exakta beloppet som kommunen betalar kan vi fakturera familjen det resterande beloppet.

  • Värdfamiljsavgift: 6.900 €

  • Skolmat:  950 €

Skolavgifterna fastställs på föreningen Skandinaviska skolans ordinarie årsmöte i oktober. De aktuella avgifterna finns tillgängliga på vår hemsida. Mellanskillanden på skolans avgift och vad kommunen betalar, betalas av eleven. Behov av särskilt stöd som uppstår efter registrering i skolan omfattas inte av den allmänna skolavgiften.

Avgiften för läsåret betalas årsvis, terminsvis eller månadsvis. Förbindelse om betalning av elevavgift görs alltid för hel påbörjad termin, oberoende av betalningssätt som har valts. Ingen återbetalning av denna görs.