Home Program och kursstruktur
Program och kursstruktur

Gymnasiet följer den svenska läroplanen Gy 11.

Skolan erbjuder två nationella program: Samhällsvetenskapligt (inriktning samhällsvetenskap) och Naturvetenskapligt (inriktning natur och samhällsvetenskap. Vi tar emot elever i årskurs 1, 2 och 3.

Vi brukar också kunna ta emot elever från det Ekonomiska och det Humansitsiska programmet som vill gå sitt andra år hos oss.

Vi garanterar 800 poäng under läsåret. Spanska är obligatoriskt och vi har undervisning på alla nivåer. Vi rekommenderar också starkt att alla gästelever läser antingen Idé- och kulturhistoria eller Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.  Båda kurserna fokuserar på spanienkunskap och innehåller förrutom teoretiska studier även diverse studiebesök. Undervisningsspråket i alla ämnen utom engelska och spanska är svenska.

Eftersom vi får elever från ett stort antal olika gymnasieskolor i Sverige och alla har olika studieplaner så kan vi inte kan garantera att eleverna får läsa exakt det som de skulle ha gjort i Sverige. Om det skulle vara något problem så löser vi det genom kontakter med hemskolan i Sverige.

Vi erbjuder följande utbildningar:

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet ska ge en god grund för fortsatt utbildning och verksamhet med inriktning mot naturvetenskap, matematik och teknik. Det ska också ge en grund för vidare studier med annan inriktning där kunskaper från naturvetenskap och dess tillämpningar är av värde.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet ska lägga en god grund till fortsatt utbildning och verksamhet inom främst områdena samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi. Det ska också ge grund för vidare studier med annan inriktning, där kunskaper inom programmets område är av värde.

Vår studentexamen är svensk och ger eleven behörighet att söka till samtliga universitet i Norden. Elever med spanska som modersmål erbjuds  möjligheten att ta både spansk och svensk studentexamen.

De nationella proven från Sverige ges i matematik, engelska och svenska.

 

 


News/Coming Up

Launch of Sixth Form

In September this year we will lanch Sixth Form, the British equivalent of the Spanish bachillerato.

 

 
SchoolSoft

 
Informationsmöte om gymnasiet
 
Parent survey - results

 
English Immersion at the Scandinavian School of Madrid

 

 
SICAM

 

 
The school in ABC

 

 
Aviso legal