Hem Ackreditering
Ackreditering

Den svenskspråkiga delen i den Skandinaviska Skolan i Madrid är underställd Skolverket som utför tillsyn av verksamheten.

Den engelskspråkiga delen är ackrediterad som en brittisk skola i Spanien av National Association of British Schools in Spain (NABSS) och  Council of International Schools (CIS) samt New England Association of Schools and Colleges (NEASC).

Skandinaviska Skolan är även godkänd av det spanska utbildningsdepartementet för att bedriva undervisning för utländska och spanska elever. Den spanska myndigheten ”Consejería de Educación” utför tillsyn av verksamheten.