Hem
Välkommen till oss!

facebook,logo,social,social network,sn

Den Skandinaviska Skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med mer än 65 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö.

Vi har förskola, grundskola och gymnasium. Vi erbjuder en svensk- och en engelskspråkig del, båda baserade på skandinavisk pedagogik och värderingar.

Den svenskspråkiga delen följer svensk läroplan. Elever på den engelskspråkiga delen följer en kombination av Cambridge-programmet och brittiska läroplanen.

Skolan erbjuder även ett program med gästelever, gymnasielever från Sverige, som läser ett av sina år på skolan. De bor i spanska värdfamiljer.

Omkring 15 nationaliteter finns representerade och 40% av våra elever har mer än en  nationalitet. Ungefär hälften av eleverna är av Nordiskt ursprung.

Lärartätheten är hög och skolan är liten och familjär. Varje elev är unik och får  uppmärksamhet efter individuella mognad.

Den språkliga utvecklingen är viktig och vi har undervisning i svenska, engelska, spanska, norska, danska och franska. Elever som har spanska som modersmål har kompletterande undervisning enligt spansk läroplan och får en spansk "Titulo Bachillerato".

Skolan har också en musikprofil och elever har möjlighet att delta i extra musikundervisning.

Välkommen till oss!

 

 

Nyheter / På Gång

Vacancy - Maternity Cover Reception
 
Högskoleprovet

 
Informationsmöten i Sverige - Studeria ett gymnasieår i Madrid!

Är du sugen på att byta ut ett av dina gymnasieår mot ett år på den Skandinaviska Skolan i Madrid? Kom till en av våra informationskvällar:

27 januari kl 18:00 Uppsala
Universitetshuset i sal IX, Biskopsgatan 3

28 januari kl 18:00 Stockholm
Vasa Real, Karlbergsvägen 15

29 januari kl 18:00 Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet

Välkommen!

 
SICAM

 
NEW English Immersion Programme
 
The school in ABC

http://www.youtube.com/watch?v=XqEoVl5LCXI

 

Rektorns Hörna